Myčka nádobí a vhodné přípravky do myčky


Myčky na nádobí jsou již zcela běžně součástí našich kuchyní. Do myček na nádobí používáme prášky, soli a leštidla k mytí určená. Dnes již tyto mycí prostředky nahrazují čím dál více tablety do myčky nádobí.
o   Do myčky na nádobí je třeba používat více přípravků k tomu určených, například sůl, která upravuje tvrdost vody. Je to z toho důvodu, aby mohly mycí prostředky v myčce nádobí fungovat co nejlépe.
tablety do myčky
o   Do myčky na nádobí se přidává také leštidlo, které má funkci, aby na čerstvě umytém nádobí nezůstávaly žádné skvrny, šmouhy a zaschlé kapky vody.
Do myčky se dává sůl, aby voda, která nádobí omývá, nebyla příliš tvrdá. V tvrdé vodě jsou totiž obsaženy sloučeniny vápníku a hořčíku, které její tvrdost způsobují. Tyto sloučeniny se potom mohou při vyšší teplotě při mytí nádobí uvnitř myčky, i na nádobí vysrážet. 
o   I z tohoto důvodu je uvnitř myčky nádobí takzvaný iontoměnič neboli zásobník s pryskyřicí, který má za funkci změkčovat vodu. Iontoměnič obsahuje ionty sodíku, a změkčuje vodu v myčce nádobí tak, aby voda neobsahovala ionty vápníku a hořčíku, ale pouze ionty sodíku.
kapsle pro myčku nádobí

Moderní myčky nádobí

V současné době se na trhu objevují stále dokonalejší myčky nádobí, ale i tablety do myček nádobí. Mnohé moderní myčky nádobí mají již mycí programy, které dokáží vyřadit funkci leštidla a nastavit dávkování regenerační soli v myčce na nejnižší úroveň.
o   Nově vyvinuté tablety do myček mají zase schopnost se rozpouštět v myčce nádobí postupně. Současné tablety však obsahují vysoké množství fosfátů, a pokud by se spojilo leštidlo v tabletě s leštidlem běžným, mohlo by dojít ke vzniku duhových skvrn na nerezovém nádobí.
o   Tablety do myček nádobí obsahují již stále více složek pro účinné mytí. Multifunkční tablety pro mytí nádobí v myčkách obsahují minimálně sůl ke změkčení vody a leštidlo pro lesklé nádobí.