Západočeské muzeum v Plzni

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. Původně bylo složeno ze tří muzejních budov.

muzeum

Největší hlavní budova, která je také dodnes označována „hlavní budova“, a to v letech 1896-1899 v novorenesančním slohu, ale Západočeské muzeum spravuje také Národopisné muzeum a Muzeum loutek.

Muzeum je příspěvkovou organizací plzeňského kraje a jsou v něm zastoupeny všechny tyto obory – Archeologie, Botanika, Etnografie, Historie, Novověké dějiny, Paleontologie, Pravěk, Starověké dějiny, Umělecké řemeslo a Zoologie.
Součástí historické budovy muzea je rozsáhlá knihovna se studovnou. Často vyhledávaným místem pro různé společenské události je zdejší přednáškový sál.

Knihovna:

• zdarma poskytuje základní knihovnické a informační služby
• za poplatek poskytuje kopie, bibliografické a rešeršní služby, fotografování, vystavení čtenářského průkazu
• na základě objednávky zajišťuje výpůjčky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby
• registrovaným čtenářům poskytuje služby počítačových pracovišť
• pro větší skupiny nebo školní exkurze je v knihovně možné domluvit prohlídku našich unikátních prostorů; prohlídka může být doplněna výkladem, případně malou výstavkou historických knih z fondu knihovny
• přednášky – nabídka je určena především školám všech stupňů, ale využít ji mohou i různé spolky nebo organizované skupiny
• pronájmy prostorů knihovny, jejich fotografování a filmování pro komerční účely je možné za podmínek smluvně sjednaných s ředitelstvím muzea. 

budova

Všechny výše vypsané obory můžete v muzeu samozřejmě navštívit a prohlédnout si vystavené exponáty, u některých oborů je možná konzultace v rámci oboru, badatelská návštěva, a také jsou možné zápůjčky vystavených předmětů, u některých oborů je to za poplatek.