Průzkum ceny potravin

Zde je rohlík za dvě koruny padesát, onde za jen za dvě, ale jinde za tři koruny. Co na jednom zboží obchod „zlevní“, tak na tom jiném nenápadně přidá. Ministerstvo financí se rozhodlo pohlídat ceny potravin a provádí kvůli tomu průzkumy. Jeden jej již proveden, druhý se chystá. Oba jsou součástí jedné akce.  
Ale abychom byli zcela přesní, ministerstvo toto neprovádí samozřejmě samo. Přes  ÚZEI tím pověřilo společnost MindBridge Consulting a zaplatí za to nemalou částku. Hovoří se o více než sto třiceti tisících korun. ÚZEI je zkratka úřadu pro zemědělskou ekonomiku a informace. Netušil jsem, že něco podobného existuje.
obchod s potravinami
Co tím chce přesně úřad zjistit, jeho pracovníci skoro tají. Žádný z úředníků dotazovaný novináři nebyl konkrétní. Já se kloním spíše k názoru, že to prostě sám nevěděl. Podle mého to neví ani celé ministerstvo, ale peníze daňového poplatníka se nějak utratit musí ne? Vedoucí samostatného oddělení Kanceláře ředitele ÚZEI, paní Čuhelová sice něco pronesla, a to zhruba v tom smyslu, že obchod je nejméně prozkoumanou částí prodeje. Což jistě každého silně udiví, pohlédneme-li na spoustu průzkumů, které se provádějí, a jejichž výsledky jsou veřejně přístupné.
Není také jasné, co se bude dít s výsledky. ÚZEI s nimi prý pracovat nebude, protože je jen předá přímo ministerstvu. Jeho mluvčí sdělila, že z výsledků bude moci ministerstvo posoudit, jak se prodejce staví k jednotlivému sortimentu potravinářského zboží. Nu, uvidíme, vlastně, asi neuvidíme. Předpokládám, že výsledku budou také pečlivě utajeny. Asi proto, abychom se nedozvěděli, jakou marži si kdo dává na ten, či onen výrobek.
prodej uzenin
Ministerstvo prohlásilo, že se nebude jednat o ojedinělou akci, ale v budoucnu prý o pravidelný monitoring. No, já nejsem ekonom, ale ptám se, k čemu je to dobré. Nebylo by lépe peníze financovat jinak? Co z toho ministerstvo vlastně zjistí? A co může obchodníkovi, nebo koncovému prodejci říci? Nic. Takže je celá akce dle mého názoru tak trochu nesmysl.