K čemu je dobrá směnka?

I když by měl být každý finančně zajištěný, i když by měl vše zvládat financovat ze svých příjmů, nejednou se mu to nedaří. A pak je třeba najít způsob, jak takový nedostatek zvládnout, jak mít čím financovat potřeby ve chvíli, kdy to zrovna penězi nejde.

A nastane-li taková situace, lze to vyřešit třeba i cenným papírem nazývaným směnka. Tento existuje a slouží i našim současníkům, jakkoliv ho spousta našinců zná nejspíše jen ze známých filmů pro pamětníky, jak je dejme tomu Ducháček to zařídí.

půjčení peněz

Směnkami lze zaručovat například zaplacení určité částky, jež měla být, ale nebyla v dohodnutém termínu uhrazena. A ať už je taková směnka vlastní nebo cizí, ať už má platební nebo zajišťovací účel, může leckomu přijít vhod. Protože výměnou za tuto lze například získat eskontní či obchodní úvěr, tato může posloužit jako záruka, ale lze ji využít i jako platební prostředek nebo prostředek k získání finančních prostředků před uplynutím doby její splatnosti. Taková směnka se totiž dá využít jako záruka, že někdo někomu podle dohody zaplatí to, co se po něm žádá, a tato se dá případně i prodat někomu jinému, když její držitel potřebuje peníze předčasně, před uplynutím její doby platnosti.

Taková směnka https://www.hypoteka-bez-registru.net/smenka/ je nesporným závazkem, garantuje to, co je na ní uvedeno. Její majitel má právo to na ní uvedené požadovat, a pokud se dlužníkovi nechce to zde uvedené uhradit, musí sám prokázat odůvodněnost této své neochoty.

cenný papír

Ke vzniku takové směnky není třeba žádný právní důvod, tato je takzvaným abstraktním cenným papírem, pro který neexistuje ani žádný formulář. Ovšem přesto má svá pravidla, jsou údaje, které na ní nesmí chybět. A kdyby i jen jediný z předepsaných údajů chyběl, je směnka neplatnou a její majitel má smůlu.

Stejně jako může mít smůlu pro změnu i dlužník, jenž po rozhodnutí soudu a vydání směnečného platebního rozkazu a nabytí jeho právní moci musí platit i v případě, že je taková směnka zfalšovaná.

Takže jsou peníze přece jenom lepší. Ale i směnka může někdy přijít vhod.