Cenová politika při prodeji

Ekonomická teorie říká, že cena se určuje v bodě střetu nabídky a poptávky. Je vyjádřena v peněžních jednotkách, které kupující zaplatí prodávajícímu za prodávaný výrobek nebo poskytnutou službu. Ne vždy je v reálném světě nabídka a poptávka bez pochyb měřitelná, a proto existují i jiné metody. Z dlouhodobého hlediska by cílem každého podnikání mělo být dosažení zisku. K dosažení tohoto cíle může ale firma využít různou cenovou politiku. Například při vstupu na trh je vhodné nabízet produkty levněji, při snaze přetlačit nebo potlačit konkurenci může prodejce obchodovat za ceny pod hladinou zisku, může poskytovat své služby nebo produkty po určitou dobu zdarma apod.
 Nákupní centrum
Na trhu dochází ke střetu zájmů účastníků. Kupující sleduje množství peněz, které má vydat, a prodávající zisk, kterého chce dosáhnout. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, může prodávající stanovit cenovou hladinu libovolně. Jinak je tomu v případě, že jsou všichni účastníci trhu dostatečně informováni. Pak se kupující snaží dostat maximum za své peníze a prodávající dosáhnout maximálního zisku. Neodpovídá-li však kvalita vydané částce, poptávka po výrobku klesá. Některé firmy volí strategii tržního podílu. Své výrobky uvedou levněji na trh a věří, že dosáhnou dominantního postavení na trhu. Pak obvykle cenu navýší. Jinou možností je nabízet výrobek ve špičkové kvalitě. Zde si může výrobce dovolit nasadit vyšší cenovou úroveň, protože náklady na kvalitní výrobek jsou vysoké a zákazníci jsou si toho vědomi.
 
Nejjednodušší metodou je stanovení ceny podle konkurence. Má to však jeden háček – společnost nebere v úvahu vlastní náklady. Tato metoda může vést až k cenové válce, kdy konkurenční podniky snižují cenu až na takovou úroveň, která bude pro jeden z konkurentů likvidační. Ideální je vždy kombinace různých metod. Firma nesmí zapomínat počítat vynaložené náklady a k nim připočítat přiměřený zisk. Mezi náklady na výrobu patří nejen materiál, suroviny a lidská práce, ale také nájem, elektřina, osvětlení, vytápění, přeprava výrobků apod.
 Pokladní zásuvka
Prodejce by také neměl zapomínat na psychologický přístup. Může stanovit částku těsně pod celou číslicí. Je o baťovský přístup a jedná se např. o částku 99 Kč. Vyhnout by se ale měl neblaze proslulým umělým slevám. Prodejce určité zboží nepřiměřeně zdraží, aby ho pak s velkou pompou mohl prodávat s 20 % slevou, přičemž ho prakticky prodává stále za stejnou částku.