Cenová politika při prodeji

Ekonomická teorie říká, že cena se určuje v bodě střetu nabídky a poptávky. Je vyjádřena v peněžních jednotkách, které kupující zaplatí prodávajícímu za prodávaný výrobek nebo poskytnutou službu. Ne vždy je v reálném světě nabídka a poptávka bez pochyb měřitelná, a proto existují i jiné metody. Z dlouhodobého hlediska by cílem každého podnikání mělo být […]

Continue Reading